VT Science - шаблон joomla Mp3
info@intimexhearing.com
+662 279 3030
VTEM skitter

Discover surprising science world!

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
VTEM skitter

Discover surprising science world!

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
VTEM skitter

Discover surprising science world!

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

Where hearing becomes life

hearing aids

เครื่องช่วยฟัง

การใส่เครื่องช่วยฟัง ถือเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพทางหนึ่ง โดยเครื่องช่วยฟังจะทำหน้าที่ชดเชยความบกพร่องทางการได้ยิน ทำให้ผู้มีปัญหาการได้ยินสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ .

คลิ๊กอ่านต่อ
cochlear

ประสาทหูเทียม

  การบริการที่แตกต่าง  สำหรับลูกค้าคนสำคัญของศูนย์ประสาทหูเทียมอินทิเม็กซ์ ข้อผูกมัดตลอดอายุการใช้ประสาทหูเทียม ทุกคนมีประสบการณ์แรกที่แตกต่างกันภายหลังการใช้.

คลิ๊กอ่านต่อ
cochlear

เครื่องนำเสียงผ่านกระดูก

ระบบ บาฮา นำประโยชน์ของความสามารถโดยธรรมชาติของร่างกายมาเป็นตัวนำเสียง กระดูกสามารถเป็นตัวนำคลื่นเสียงได้ เช่นเดียวกับอากาศ สำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยิน.

คลิ๊กอ่านต่อ
hearingaids service

บริการต่างๆของศูนย์ฯ

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ มีบริการให้คำปรึกษาด้านปัญหาการได้ยินวิเคราะห์ลักษณะการสูญเสียการได้ยิน และจัดหาเครื่องช่วยฟังไว้บริการท่านทุกชนิด หลากหลายรูปแบบ.

คลิ๊กอ่านต่อ

ยินดีต้อนรับ

บริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด

1     บริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด
บริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการได้ยินครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 บริษัทฯ ให้บริการด้านการได้ยินแบบ “Personality Hearing” โดยผู้เชี่ยวชาญ (Personal Hearing Aid Consultant) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการได้ยินของท่าน และจัดทำโปรแกรมรองรับความต้องการเฉพาะของท่านด้วยเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลจาก      bernafon      ประเทศสวิสเซอร์แลนด์    และประสาทหูเทียม    (Cochlear Implant) จาก Cochlear Ltd. ประเทศออสเตรเลีย แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
2     บริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด เริ่ม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533
บริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด เริ่ม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533 สำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่ ณ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ใกล้สี่แยกบางขุนพรหม จำหน่ายเครื่องช่วยฟัง ต่อมาได้ขยายกิจการ เป็นศูนย์บริการเครื่องช่วยฟัง เพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยเปิดให้บริการครบวงจรตั้งแต่ การตรวจการได้ยิน จำหน่ายเครื่องช่วยฟัง ฝึกพูดฝึกฟัง สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ฝึกกิจกรรมบำบัด และศิลปะเพื่อการพัฒนาการเด็กพิเศษทุกประเภท
3     บริษัทฯ เป็นผู้นำ ในด้านวิทยาการของเครื่องช่วยฟัง
บริษัทฯ เป็นผู้นำ ในด้านวิทยาการของเครื่องช่วยฟังจนเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการมากมาย ซึ่งจะเห็นได้จากปริมาณผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ.2543 บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์บริการเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่บนถนนพระรามหกใกล้สี่แยกประดิพัทธ์ เพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ปัจจุบัน มีลูกค้ามาใช้บริการกับบริษัทฯ มากกว่าหมื่นคน นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
4     บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่ผู้มีปัญหาความบกพร่องการได้ยินอย่างดีที่สุด
บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่ผู้มีปัญหาความบกพร่องการได้ยินอย่างดีที่สุด โดยยึดนโยบายหลักของบริษัทฯ คือ “ผู้นำด้านบริการเครื่องช่วยฟัง ประสาทหูเทียม และฟื้นฟูบำบัด แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยินและกลุ่มเด็กพิเศษระดับมาตรฐานสากล อย่างครบวงจรในระดับประเทศ”
 1. กิจกรรมของศูนย์ฯ
 2. ปาฎิหาริย์แห่งเสียง
 3. ข่าวสารการได้ยิน
 4. EBOOK
  816  
  คุณศรีแข จันทพัฒน์ ซึ่งเป็นลูกค้ามายาวนานกว่า 15 ปี ได้นำดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดี  ในโอกาสที่ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์เปิดกิจการครบรอบ 25 ปี   ...
 816 
  คุณศรีแข จันทพัฒน์ ซึ่งเป็นลูกค้ามายาวนานกว่า 15 ปี ได้นำดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดี  ...
  628  
  ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ จัดบูธนิทรรศการพิทักษ์หู และช่วยเหลือคนหูหนวก ในงานวันไลออนส์สากลบริการ  ...
 628 
  ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ จัดบูธนิทรรศการพิทักษ์หู ...
  790  
  ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ และบริษัท bernafon ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกันจัดกิจกรรม  Happy Hearing เปิดตัวเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง ACRIVA 9 และ CARISTA ...
 790 
  ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ และบริษัท bernafon ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกันจัดกิจกรรม  Happy Hearing ...
  895  
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 26pt; font-family: 'Cordia New', sans-serif;" data-mce-mark="1">สมองมีส่วนต่อการได้ยินของลูก...จริงหรือ?</span></p><p ...
 895 
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 26pt; font-family: 'Cordia New', sans-serif;" ...
  625  
ขอเชิญผู้ปกครองของน้องๆ ที่มีปัญหาการได้ยิน เข้าร่วมรับฟังความรู้จากวิทยากร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน  "โครงการกลุ่มสนับสนุนครอบครัวเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน" ตั้งแต่วันที่ 20 - ...
 625 
ขอเชิญผู้ปกครองของน้องๆ ที่มีปัญหาการได้ยิน เข้าร่วมรับฟังความรู้จากวิทยากร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน  ...
  1319  
ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ร่วมกับ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ) จัดอบรมวิธีการใช้ และการดูแลรักษาเครื่องประสาทหูเทียม เบื้องต้น ...
 1319 
ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ร่วมกับ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ) จัดอบรมวิธีการใช้ ...
Image not available

ผมมีความสุขมาก ที่ได้ฟัง

และรู้ว่าครอบครัวพูดอะไรกัน

Image not available
Image not available

เสียงติ๊ก..ติ๊ก.. หันไปมองรอบห้อง      อยู่นานเพราะไม่รู้ว่าเสียงอะไร


               แต่พอมองนาฬิกาเห็นเข็มวินาที
เดินสัมพันธ์กับเสียงที่ได้ยิน.. รู้สึกขนลุกซู่ขึ้นมาทันที

Image not available

หลายคนที่บอกให้เก็บเงิน 8-9 แสน


  ไว้สร้างโอกาสทางการศึกษา ถึงวันนี้ฉันบอกได้แค่ว่า
โอกาสทางการศึกษาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าแกไม่ได้ยิน
                  และดีใจที่ตัดสินใจไม่ผิดเลย

การได้ยินเสียงต่างๆ ดีขึ้น

การฟังดีขึ้นมาก   เมื่อครูถามคำถามโดยไม่เห็นปาก
                        ก็สามารถตอบได้

 • cache/resized/1a304cedc791eefa9c23b402b35b15b9.jpg
 • cache/resized/8eea7d1ac0d78be1a177938846a4af02.jpg
 • cache/resized/939c272a7249d8a42ee30d3bd9c16533.jpg
 • cache/resized/3e156dbd27ebe2229d9f53b7d26edbaa.jpg
 • cache/resized/436e97019de080b8a59b577e67153000.jpg

 • cache/resized/939c272a7249d8a42ee30d3bd9c16533.jpg
 • cache/resized/3e156dbd27ebe2229d9f53b7d26edbaa.jpg
 • cache/resized/436e97019de080b8a59b577e67153000.jpg
 • cache/resized/1a304cedc791eefa9c23b402b35b15b9.jpg
 • cache/resized/8eea7d1ac0d78be1a177938846a4af02.jpg