เกี่ยวกับเรา

image-about1.jpg

ยินดีต้อนรับ สู่

Hearing Delivery

บริหารงานโดย บริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด.
              มั่นใจได้ ด้วยประสบการณ์ให้บริการด้านเครื่องช่วยฟังมานานกว่า 27 ปี บริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการได้ยินครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008
              บริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด เริ่ม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533 สำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่ ณ ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ใกล้สี่แยกบางขุนพรหม จำหน่ายเครื่องช่วยฟัง ต่อมาได้ขยายกิจการ เป็นศูนย์บริการเครื่องช่วยฟัง เพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยเปิดให้บริการครบวงจรตั้งแต่ การตรวจการได้ยิน จำหน่ายเครื่องช่วยฟัง ฝึกพูดฝึกฟัง สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ฝึกกิจกรรมบำบัด และศิลปะเพื่อการพัฒนาการเด็กพิเศษทุกประเภท .
ปัจจุบัน มีลูกค้ามาใช้บริการกับบริษัทฯ มากกว่าหมื่นคน นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่ผู้มีปัญหาความบกพร่องการได้ยินอย่างดีที่สุด
โดยยึดนโยบายหลักของบริษัทฯ คือ
“ผู้นำด้านบริการเครื่องช่วยฟัง ประสาทหูเทียม และฟื้นฟูบำบัด แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยินและกลุ่มเด็กพิเศษระดับมาตรฐานสากล อย่างครบวงจรในระดับประเทศ”

หัวใจ ของการได้ยิน 

 

 
สุขภาพการได้ยินที่สมบูรณ์แบบ ไม่ได้จบที่การซื้อเครื่องช่วยฟัง หรือการผ่าตัดประสาทหูเทียม แต่ควรมีองค์ประกอบครบทั้ง 4 อย่าง ซึ่งเป็น “หัวใจของการได้ยิน” ดังนี้
1. แม่นยำในการตรวจ
 • วินิจฉัยถูกต้องจากนักแก้ไขการได้ยิน
 • อัพเดทผลการได้ยิน ณ ปัจจุบัน
 • เครื่องมือตรวจที่ครบวงจร
2. ปลอดภัยในอุปกรณ์
 • ได้ยินเสียงที่ชัดเจนและสบายหู
 • ผลิตด้วยมาตรฐาน
 • ศูนย์บริการทั่วโลก
3. ใส่ใจในการดูแล
 • ล้างเครื่องและให้คำแนะนำฟรี
 • ดูแลตลอดอายุการใช้งาน
 • บริการใส่ใจถึงบ้าน
4. ความสุขในชีวิตที่มีคุณภาพ
 • การปรับตัวในชีวิตประจำวัน
 • ฝึกทักษะการฟังและการพูด
 • ร่วมกิจกรรมให้ความรู้

การได้ยินที่ดีขึ้นด้วย

เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง

ขอแนะนำเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง เพราะศูนย์ฯ อยากให้ทุกท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน ได้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบาย.

Menu